• ساماندهی کارتن‌خوابها در گرمخانه‌های تبریز

    ساماندهی کارتن‌خوابها در گرمخانه‌های تبریز

    مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز از ساماندهی وضعیت کارتن خواب‌ها و انتقال آنها به گرمخانه همزمان با فصل سرما خبر داد.  به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، امیر نصیربیگی با اعلام این خبر افزود: طبق دستور شهردار تبریز و با هماهنگی انجام یافته با شهرداران مناطق، انتقال کارتن خوابهای تبریز به گرمخانه