• توسعه صادرات و بهبود اقتصاد کشور از آثار مثبت نمایشگاه های خارجی است

    توسعه صادرات و بهبود اقتصاد کشور از آثار مثبت نمایشگاه های خارجی است

    رئیس انجمن نمایشگاه های بین المللی ایران گفت: برپایی نمایشگاه های خارجی اثرات مثبت زیادی دارد که مهم ترین اثر آن، توسعه صادرات و بهبود اقتصاد کشور است. سعیدصیفی بابیان اینکه نمایشگاه بین‌المللی مشهد به‌عنوان یکی از قطب‌های فعال حوزه نمایشگاهی کشوراست،خاطرنشان کرد:این مجموعه تلاش دارد تا در راستای تحقق اهداف اقتصادی تبیین شده مقام